Bez kategorii

2022-07-01

PODWYŻKA CEN CATERINGU

Szanowni Rodzice,

w związku ze stale rosnącymi cenami towarów, usług i żywności  w Polsce oraz w związku podwyżką kosztów pracowniczych informujemy, że od września 2022 roku cena za dziennie wyżywienie oraz diety zostanie podniesiona o 2 zł.

Taką informację otrzymaliśmy od firmy cateringowej MAX-POL, która obsługuje naszą placówkę.

Cena za dzienne wyżywienie wyniesie od września 2022 -18 zł za dzień

Cena za dzienną dietę wyniesie od września 2022 – 21 zł za dzień.

Nowe ceny zaczną obowiązywać z dniem 1 września 2022.

Z góry dziękujemy za zrozumienie.

                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                           Maria i Agnieszka Biernat

2022-01-28

Ważna Informacja

Szanowni Rodzice,

w związku z błędem drukarskim jaki wkradł się w nasz regulamin informujemy o ważnej zmianie w paragrafie 3 punkcie 7.

Rodzice mają obowiązek poinformować Żłobek o nieobecności Dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 7.00 tegoż dnia. W przeciwnym razie Żłobek ma prawo obciążyć Rodzica dzienną stawką żywieniową, wynoszącą: 16 zł. dziennie, o ile Dziecko korzysta z wyżywienia oferowanego przez Żłobek.

Regulamin można pobrać TUTAJ!

Przepraszamy za ten błąd i liczymy na zrozumienie z Państwa strony.

Dziękujemy,

Zespół Motylkowej Krainy

2022-01-13

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Rodzice, w związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech, informujemy o najważniejszych założeniach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) w punktach:

1. Program rusza od 01.04.2022r.

2. Wnioski o dofinansowanie składają rodzice/prawni opiekunowie do ZUS

3. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w kwocie 400 zł przez okres pobytu dziecka w placówce

4. Przysługuje tylko dzieciom, które nie dostały dofinansowania z RKO 12 tysięcy na dziecko.

5. Czesne dla dzieci objętych dofinansowaniem RKO za miesiąc wyniesie 1000 zł płatne do 5-tego danego miesiąca od 01.04.2022

6. Rodzicie ubiegający się o 400 zł dofinansowania są zobowiązani do dostarczenia do żłobka oświadczenia z danymi dziecka, obojga rodziców/opiekunów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z RKO zgodnie z wytycznymi od ZUS

7. Dofinansowanie przydziela ZUS

8. Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego pod nr tel: 22 2905500

9. Wszelkie informacje o RKO znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy

Zadzwoń i zapisz swoją Pociechę

tel. 506 666 514
info@motylkowakraina.pl
ul. Somosierry 31a
71 - 181 Szczecin