Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Rodzice, w związku ze zmianami w ustawie o opiece nad dziećmi do lat trzech, informujemy o najważniejszych założeniach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) w punktach:

1. Program rusza od 01.04.2022r.

2. Wnioski o dofinansowanie składają rodzice/prawni opiekunowie do ZUS

3. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w kwocie 400 zł przez okres pobytu dziecka w placówce

4. Przysługuje tylko dzieciom, które nie dostały dofinansowania z RKO 12 tysięcy na dziecko.

5. Czesne dla dzieci objętych dofinansowaniem RKO za miesiąc wyniesie 1000 zł płatne do 5-tego danego miesiąca od 01.04.2022

6. Rodzicie ubiegający się o 400 zł dofinansowania są zobowiązani do dostarczenia do żłobka oświadczenia z danymi dziecka, obojga rodziców/opiekunów oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z RKO zgodnie z wytycznymi od ZUS

7. Dofinansowanie przydziela ZUS

8. Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego pod nr tel: 22 2905500

9. Wszelkie informacje o RKO znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy