Cennik

Opieka dzienna 

Wpisowe 600 zł (Wpisowe płatne z góry, kwota bezzwrotna, jednorazowa, gwarantuje miejsce w Klubie Motylkowa Kraina oraz zapewnia dziecku dostęp do środków plastycznych przez cały jego pobyt)

Czesne miesięczne – Pełen wymiar – 1500 zł  (10 godzin dziennie)

Płatne do 5-tego każdego miesiąca 1500 zł – posiłki płatne osobno

Dla dziecka objętego wsparciem żłobkowym RKO czesne 1100 zł

Dzienny koszt wyżywienia 18,00 zł/dzień doliczane do czesnego – cały miesiąc koszt ok. 380 zł

Miesięczna opłata za pełen wymiar wraz z posiłkami ok. 1 880

Można dostarczać własne wyżywienie dla dziecka.

Czesne miesięczne – Pół wymiaru – 1300 zł  (do 5 godzin dziennie lub 3 dni w tygodniu)

Płatne do 5-tego każdego miesiąca 1300 zł – posiłki płatne osobno

Dla dziecka objętego wsparciem żłobkowym RKO czesne 900 zł

Dzienny koszt wyżywienia 18,00 zł/dzień doliczane do czesnego cały miesiąc koszt ok. 380 zł

Miesięczna opłata za pół wymiaru wraz z posiłkami ok. 1 680,00 zł (jeżeli dziecko jest nieobecne w żłobku, nie pobiera się opłaty za wyżywienie)

Można dostarczać własne wyżywienie dla dziecka.

NUMER KONTA DO DOKONYWANIA OPŁAT ZA ŻŁOBEK:

64 2490 0005 0000 4600 6242 8280 – Alior Bank