Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Szanowni Rodzice,

Przedstawiamy warunki oraz stawki dla dzieci objętych programem Rodzinny Kapitał Opiekuńczy:

 1. Czesne dla dzieci objętych dofinansowaniem RKO za miesiąc wyniesie 1000 zł płatne do 5-tego danego miesiąca od 01.04.2022
 2. Dofinansowanie będzie wypłacone po 01.04.2022 od razu z wyrównaniem za miesiące styczeń, luty, marzec. Jeśli Państwa dziecko uczęszczało przez pełne miesiące styczeń, luty, marzec
 3. Za miesiące styczeń, luty, marzec 2022 zostanie zwrócona pełna kwota dofinansowania tj. 400 zł x 3 = 1 200 zł dla dziecka objętego RKO
 4. Od miesiąca kwietnia 2022 będą Państwo uiszczać czesne za żłobek w kwocie 1000 zł za miesiąc
 5. Koszty wyżywienia będą Państwo pokrywać z własnych środków tak jak to odbywało się do tej pory
 6. Wnioski o dofinansowanie składają rodzice/prawni opiekunowie do ZUS
 7. W siedzibie żłobka należy złożyć oświadczenie z rozszerzonymi danymi niezbędnymi do RKO. Dostępne gotowe druki w żłobku
 8. Dofinansowanie przysługuje na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie
 9. Przysługuje dzieciom nie objętym innym dofinansowaniem opieki w żłobku
 10. Dofinansowanie przydziela ZUS
 11. Szczegółowe informacje na temat rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego pod nr tel: 22 2905500
 12. Wszelkie informacje o RKO znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy
 13. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.